Book (In Polish)

Poniższy link odsyła do głównego rezultatu uzyskanego w ramach projektu – obecnie jest to pierwsza wersja rozprawy poświęconej digitalizacji filozofii.

Filozofia jako zasób danych